BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

(Lütfen aşağıdaki kuralları dikkatlice okuyunuz. Yazım kurallarına uymayan bildiri özetleri değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.)

 • Bildiri özetleri bir bilimsel yayının bölümlerini (amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar) içermeli, ilk satıra büyük harfler ile çalışmanın başlığı, ikinci satıra ise yazarların kurumları (kısaltma yapılmadan açıkça) yazılmalı, ad ve soyadları unvan kullanılmadan yazılmalı, bildiriyi sunacak olan kişinin adının altı çizilmeli, iletişim kurulacak kişi farklı ise dipnotla belirtilmelidir. Yazarların varsa akademik unvanları ve adresleri dipnot olarak yazılmalıdır. Başlık, yazar ve kurum isimleri ortalı olarak ayarlanmalıdır.
 • Bildiri özetleri, 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Microsoft Word programında, sağ, sol, alt ve üstten 3 cm boşluk bırakılarak Times New Roman, 12 punto yazı tipi kullanılarak hazırlanmalıdır. Yazım dili Türkçe’dir.
 • Çalışmanın ait olduğu konu ve bildirinin poster ya da sözlü olarak sunulması konusundaki tercihler formda belirtilmelidir. Bilimsel Danışma Kurulu bu tercihleri göz önünde bulundurmakla birlikte, bildiri şeklini değiştirme hakkına da sahiptir.
 • Bildiri özetinin içeriğinden ve dilinden yazar sorumludur. Bilimsel Danışma Kurulu bildiri özetinde düzeltme yapmayacaktır.
 • Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, değerlendirme sonucu bildiri özetinde belirtilen yazışmalardan sorumlu yazara bildirilecektir.
 • Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 15 Mart 2019’dur.

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI ve POSTER YARIŞMASI

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI VE POSTER YARIŞMASI

 • Tüm metin Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır. Metin 1-2 metre uzaklıktan okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Poster başlığı, koyu ve tamamı büyük harflerle 36 punto olmalıdır.
 • Posterin sol üst köşesine kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın okul adı ve logosu konulmalıdır.
 • Yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı, 28 punto (Yalnızca ilk harfler büyük olmalı, unvan yazılmamalı ve posteri sunan yazarın ismi alt çizgili olmalıdır. Bütün yazarların kurum bilgileri, e-posta adresleri hemen ismin altına 24 punto ile yazılmalıdır).
 • Poster düzeni açık ve anlaşılır olmalıdır. Posterde uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır.
 • Bölüm başlıkları, koyu ve büyük harflerle 32 punto olmalıdır. İçerik (Normal metin), 24 punto ile yazılmalıdır.
 • Kaynaklar 18 punto olmalıdır. Kaynaklar rakam kullanılarak sıralanmalı ve Kaynakça bölümünde de aynı sırayla ulaşılabilmelidir.
 • Posterde resim, tablo, çizelge, vs. kullanılabilir. Posterdeki yazılar, tek sütun ya da iki sütun halinde planlanabilir.
 • Poster dikey olarak hazırlanmalı ve 70X100 cm (genişlik-uzunluk) ebatlarında basılmalıdır. Poster taslağına buradan ulaşabilirsiniz. Poster taslağı üzerinde kurallar dahilinde değişiklik yapılabilir veya kendi posterinizi kurallar dahilinde kendiniz oluşturabilirsiniz

Kabul edilen ve sunulan posterler arasından jüri tarafından belirlenecek en iyi üç poster ödüllendirilecektir.