10. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi Bildirgesi

Gıda Mühendisliği Bölüm öğrencileri olarak tarafımızca organize edilen  10. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ne 20 üniversiteden 250 kayıt alınmış, iki gün dört oturum olarak yapılan etkinlikte 10 sözlü, 36 poster bildiri ile toplam 46 akademik çalışmaya ait sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Kongre programının tüm oturumlarında, geleceğin Gıda Mühendisi adayları bizler; konuşmacı, katılımcı ve moderatörlerin katkılarıyla ortaya çıkan konu başlıklarını, kongre çıktısı ve sonuç bildirgesi olarak siz değerli kamuoyu ile paylaşırız;

  1. Öncelikle her meslek sahibi ve adayı gibi bizler de mesleğimizin misyon ve vizyonunun yanlış aksettirilmesine ve eksik/yanlış bilgilerle kamuoyunun bilgilendirilmesine büyük bir karşı duruş göstermenin gerekliliği üzerinde bir kez daha vurgu yapılması, farklı disiplinlerden özellikle medyayı kullanarak yapılan saldırı düzeyinde bilgi kirliliğine yol açacak beyan ve ifadelerin mutlak surette hukuki takibata alınması hususunda yetkili makamların himaye ve desteğinin ivedilikle kamuoyu ile paylaşılmasının gerekliliğine inanmaktayız..
  2. Gıda Mühendisliği konularında yetkili/yetkilendirilmiş kişi ve kurumların dışında toplum sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan beyan ve ifadelerin mutlaka bir cezai müeyyideyle tecziye edilmelerinin sağlanması ve bu iradenin, devletin en yetkili makamları nezdinde sahiplenilmesini düşünmekteyiz..
  3. Kamuda istihdam imkanı konusunda ötelenmiş ve ertelenmiş olan bir eğitim-öğretim disiplinin yeterli himaye ve desteği görmesi noktasında, özellikle KPS Sınavında oldukça kısıtlı ve yüksek puanlı kontenjan sıkıntısının giderilmesi ve makul seviyelere getirilmesinin sağlanmasını talep etmekteyiz..
  4. Eğitim-Öğretim müfredatlarımızda yer alan/alacak olan staj ve intörn mühendislik uygulama konularının ivedilikle kamu/özel sektör/sivil toplum örgütleri ve federasyonlar nezdinde oluşturulacak bir Gıda Yüksek Komisyonu tarafınca ele alınması, dünyadaki başarılı uygulamaların ülkemize adaptasyonlarının sağlanması ve bu iradenin de yine devletimizin en yetkili makamlarınca sahiplenilmesini umut etmekteyiz..

Kongre sonunda gerçekleşen seçimle 2020 yılı 11. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’nin Konya Selçuk Üniversitesi’nde yapılması  karara bağlanmıştır.