KONGRE TAKVİMİ

  • 15 Mart 2019 29 Mart 2019- Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi
  • 25 Mart 2019 07 Nisan 2019- Bildiri değerlendirme sonuçlarının açıklanması için son tarih